Een warm hart, vertrouwde handen

Bekostiging: particulier of uit PGB

Particuliere zorg

• Particuliere zorg betaalt u zelf uit eigen middelen of uit een PGB.

• Indien u meer zorg wenst dan wordt betaald door uw zorgverzekering.

  U financiert dan zelf de zorg en bent hierdoor niet aan de regelgeving van een zorgkantoor gebonden.

 

 

PGB = persoonsgebonden budget

 

Een PGB uit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Ondersteuning thuis is een taak van de gemeenten geworden en valt onder de wet WMO. Dit zijn taken die geen medisch karakter hebben, zoals begeleiding en dagbesteding of tijdelijke ontlasting van de mantelzorger.

De gemeente toetst uw PGB aanvraag.

Als de gemeente een PGB aan u verstrekt heeft u de vrijheid om zelf uw zorg in te kopen bij een zorgverlener.

 

Een PGB uit de Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis, zoals het toedienen van medicijnen of hulp bij het douchen,  maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

U vraagt een PGB aan bij uw zorgverzekeraar. De verzekeraar toetst uw aanvraag.

De wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor de benodigde zorg.

 

Meer weten?

Onder de tab Algemeen / Links staan websites vermeld waarop u meer informatie kunt lezen.

 

 

In een offerte of zorgovereenkomst  worden uw wensen op een rijtje gezet en hoe daaraan invulling kan worden gegeven door Geke’s Zorg & Gezelschap. Zodat er duidelijke afspraken op papier staan.