Een warm hart, vertrouwde handen

Zorgaanbod

Dit biedt Geke's zorg (klik op  voor meer informatie)

 

Begeleiding en dagbesteding (lees meer)

De begeleiding is altijd gericht op het bevorderen of in standhouden van de zelfredzaamheid en/of het ontlasten van de mantelzorg.

Begeleiding van een dementerende in de thuissituatie, ondersteuning bij het dagelijks leven, structuur helpen aanbrengen

Begeleiding bij het omgaan met ziekte of ouderdomsproblemen, zodat u de dagelijkse dingen beter aan kunt of zodat u meer regelmaat krijgt.

Bezoeken van ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis ter aanvulling op de bezoeken van kinderen of andere naasten.

Optreden als contactpersoon van een oudere in het verzorgings- of verpleeghuis
Zorg dragen voor de kleding: aanschaf of reparatie van kleding.

Persoonlijke verzorging

Ondersteuning  bij alledaagse handelingen zoals:

 • hulp bij opstaan, wassen/douchen, aankleden en naar toilet gaan
 • hulp bij mondverzorging, scheren
 • hulp bij eten en drinken
 • hulp bij aanbrengen van een prothese, steunkousen, korset, ooglenzen
 • hulp bij verplaatsing (in en uit bed, in en uit rolstoel)
 • incontinentieverzorging
 • aandacht voor het innemen van medicijnen

Verpleging

Bij verpleegtechnische handelingen kunt u denken aan

 • ACT-zwachtelen
 • Injecteren
 • Sondevoeding
 • Stomaverzorging
 • Toedienen van medicatie
 • Toedienen van zuurstof
 • Wondverzorging
 • en andere handelingen die deskundigheid vragen.

Als verzorgende IG ben ik bevoegd om de volgende verpleegtechnische handelingen uit te voeren

 • Subcutaan injecteren
 • Intramusculair injecteren
 • Medicijnen controleren, registreren en uitdelen
 • Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen
 • Verzorgen van gele en rode wonden
 • Zwachteltechnieken toepassen
 • Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek
 • Verzorgen van een suprapubische katheter
 • Blaaskatheter observeren en controleren
 • Maagsonde observeren en controleren
 • Blaasspoeling uitvoeren
 • Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling
 • Maagsonde, inbrengen
 • Katheteriseren van een blaas bij een vrouw
 • Verzorgen van een zwarte wond
 • Toedienen van zuurstof
 • Toedienen van sondevoeding en een voedingspomp bedienen
 • Verzorgen van een stoma

Tijdelijke ondersteuning

 • mantelzorg vervanging
 • na een ziekenhuisopname
 • na een val
 • na revalidatie

24-uurs zorg

 • bij de ziekte van Alzheimer, ter voorkoming van opname in een verpleeghuis
 • bij herstel na een operatie
 • bij ernstige ziekte
 • ter ontlasting van partner en/of mantelzorgers

Palliatieve zorg
Zorg in de laatste levensfase. Verlichten van pijn en lichamelijke klachten. Waarbij comfort en kwaliteit van leven voorop staan.
Aandacht voor psychische en emotionele aspecten.
Ondersteuning van de mens die bezig is om afscheid te nemen.
Een waardig afscheid en een passend sterven.

Nachtzorg
Nachtzorg biedt de partner of mantelzorgers de nachtrust die zij nodig zijn.
Nachtzorg kan het mogelijk maken dat u thuis kunt blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.
Begeleiding en/of verzorging op reis / vakantie

Als u een familielid of vrienden wilt bezoeken en zij wonen in een ander deel van Nederland.

Begeleiding op reis naar uw vakantiebestemming in Nederland of in het buitenland.

Begeleiding en verzorging op vakantie in Nederland of in het buitenland.